Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021 
 Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 408/KH-UBND về việc tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021.
 Theo đó, thời gian tổ chức tiêm phòng định kỳ 02 đợt trong năm trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể: Đợt 1 từ tháng 3 - 5/2021; đợt 2 từ tháng 8 - 10/2021 cho đối tượng trâu, bò, dê, cừu, lợn, gà, vịt, chó, mèo… Nguồn vắc xin theo hướng dẫn của Cục Thú y về việc cập nhật thông tin lưu hành vi rút Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và khuyến cáo sử dụng vắc xin. Các loại vắc xin được sử dụng gồm vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu bò, Dịch tả lợn, cúm gia cầm, Dại chó, Viêm da nổi cục trên trâu bò.
Để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện, theo dõi tiến độ tiêm phòng vắc xin, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; hướng dẫn kỹ thuật bảo quản, tiêm phòng vắc xin; cung ứng đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng, số lượng vắc xin cho các huyện, thành phố, thị xã khi có yêu cầu; tiếp nhận hồ sơ thanh quyết toán đúng quy định. Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua vắc xin năm 2021 và kinh phí tổ chức tiêm phòng cấp tỉnh theo quy định.
Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm có hiệu quả; tổ chức thông tin tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; tập huấn kỹ thuật cho lực lượng tham gia tiêm phòng; chỉ đạo phòng, ban, đơn vị tiếp nhận vắc xin tiêm phòng, giám sát công tác triển khai thực hiện, lập hồ sơ thanh quyết toán đối với vắc xin được hỗ trợ.
Ngoài ra, các địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch tiêm phòng của xã đến từng thôn, bản, tổ dân phố; thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, phường thị trấn về kế hoạch, thời gian tiêm phòng cụ thể để người chăn nuôi biết, thực hiện; tổ chức thực hiện nhanh, có hiệu quả, đảm bảo đúng kỹ thuật; xử lý nghiêm túc đối với các hộ chăn nuôi không chấp hành công tác tiêm phòng theo quy định.

Phòng Thông tin – Tuyên truyền

[Trở về]