Bản in     Gởi bài viết  
Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình hỗ trợ giống lúa cho nhân dân tỉnh ta 
 Ngày 2/12, Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình đã hỗ trợ tỉnh ta 5.000 kg lúa giống nhằm khôi phục sản xuất vụ đông xuân 2016-2017 sau lũ.

 Hai loại giống lúa được Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình hỗ trợ là TBR1: 4.000 kg, trong đó huyện Lệ Thủy và Bố Trạch mỗi đơn vị 1.000 kg, huyện Quảng Ninh 600 kg, thị xã Ba Đồn 500 kg và các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa mỗi địa phương 300 kg. Giống lúa TBR 225 được hỗ trợ với số lượng 1.000 kg, trong đó huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy mỗi đơn vị 300 kg; huyện Bố Trạch, Quảng Trạch mỗi địa phương 200 kg.

Đại diện Tổng công ty hỗ trợ giống cho huyện Quảng Ninh


Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình đã trực tiếp đến các địa phương, thông qua Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thị xã để hỗ trợ giống lúa cho các địa phương.
UBND các huyện, thị xã cũng đã tiến hành cấp phát giống cho các xã, thị trấn nhằm hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn về nguồn giống sau lũ, chuẩn bị vào vụ sản xuất đông xuân 2016-2017.

Ngọc Khang
Đài TT-TH Quảng Ninh

[Trở về]