Bản in     Gởi bài viết  
Tổng hợp dữ liệu về cơ sở nuôi các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm - Quý 3 năm 2021 (cập nhật đến ngày 30/9/2021) 
 
TT
Cơ sở nuôi
Địa chỉ
Tên loài nuôi
Số lượng
Tên thông thường
Tên khoa học
1
Trần Ngọc Sản
Quảng Sơn, Ba Đồn
Rùa cổ sọc
Mauremys sinensis
100
Rùa câm
Mauremys mutica
80
2
Đậu Văn Minh
Cảnh Dương, Quảng Trạch
Cá sấu nước ngọt
Crocodylus siamensis
182
3
Trần Công Hậu
Cảnh Dương, Quảng Trạch
Cá sấu nước ngọt
Crocodylus siamensis
39
4
Bùi Quang Rớ
Quảng Tùng, Quảng Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
128
Cầy vòi mốc
Paguma larvata
76
5
Trần Thị Lý
Quảng Hưng, Quảng Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
134
Cầy vòi mốc
Paguma larvata
55
6
Nguyễn Ngọc Bá
Quảng Lưu, Quảng Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
33
7
Nguyễn Văn Thanh
Quảng Đông, Quảng Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
14
8
Nguyễn Văn Quả
Quảng Phương, Quảng Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
13
9
Trần Minh Phúc
Hòa Trạch, Bố Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
21
10
Lê Mạnh Hà
Sơn Lộc, Bố Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
0
11
Đỗ Thuynh
Sơn Lộc, Bố Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
12
12
Nguyễn Xuân Hướng
Đại Trạch, Bố Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
5
13
Nguyễn Hữu Hùng
Xuân Trạch, Bố Trạch
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
4
14
Nguyễn Bình San
Lộc Ninh, Đồng Hới
Cá sấu nước ngọt
Crocodylus siamensis
25
15
Lê Thị Thiết
Bắc Nghĩa, Đồng Hới
Rùa đất sêpôn
Geoemyda tcheponensis
2
Rùa ba gờ
Malayemys subtirijuga
2
Cầy vòi mốc
Paguma larvata
27
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
18
16
Đoàn Thị Kim Na
Đồng Phú, Đồng Hới
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
15
Cầy vòi mốc
Paguma
larvata
3
17
Nguyễn Phú Nhật
Đồng Sơn, Đồng Hới
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
4
18
Trường Thịnh
Thanh Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
50
Cầy vòi mốc
Paguma larvata
50
19
Trần Thanh Bình
Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
2
20
Hồ Anh Dũng
Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
4
21
Trần Trọng Tâm
Phú Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
69
22
Nguyên Hùng
Phú Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
110
23
Phan Văn Hợi
Hoa Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
27
24
Bùi văn triển
Hoa Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
26
25
Nguyễn Tư Thảnh
Hoa Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
32
26
Nguyễn Công Sơn
Hoa Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
4
27
Trương Văn Thành
Sơn Thủy, Lệ Thủy
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
7
28
Lê Thanh Hải
Thạch Hóa, Tuyên Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
32
29
Tô Đức Tiệp
Thanh Hóa, Tuyên Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
48
Cầy vòi mốc
Paguma larvata
5
30
Nguyễn Minh Đức
Thuận Hóa, Tuyên Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
37
31
Đinh Xuân Tứ
Xuân Hóa, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
4
32
Trần Đức Thuận
Tân Hóa, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
3
33
Cao Kế Dưỡng
Tân Hóa, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
2
34
Cao Thị Thanh Hải
Thượng Hóa, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
17
35
Đinh Văn Hiến
Hóa Hợp, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
62
36
Đinh Văn Việt
Hóa Hợp, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
5
37
Hồ Thị Ân
Hóa Hợp, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
4
38
Đinh Minh Phận
Hóa Phúc, Minh Hóa
Cầy vòi hương
Paradoxurus
hermaphroditus
10
Tổng cộng
1.602
[Trở về]