Bản in     Gởi bài viết  
Tổng kết mô hình sản xuất thử nghiệm 5 giống lúa mới SV46, GL105, SVN1, B-TE1, QB01 

Ngày 1/9, tại thôn Lương Yến, xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh), Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư phối hợp cùng Trạm Khuyến nông huyện Quảng Ninh tổ chức hội thảo đầu bờ hiện mô hình sản xuất thử nghiệm 5 giống lúa mới SV46, GL105, SVN1, B-TE1, QB01.

Nhằm theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 1 số giống lúa mới, vụ Đông xuân 2014 – 2015 và vụ Hè thu 2015, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình, Trạm Khuyến nông huyện Quảng Ninh đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất thử nghiệm 5 giống lúa mới SV46, GL105, SVN1, B-TE1, QB01. Qua thăm đồng đánh giá tại điểm thực hiện mô cho thấy trong vụ Đông xuân 2014-2015 việc gieo trồng các giống lúa trên đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con nông dân. Sản xuất 1 ha lúa sau khi trừ các chi phí sản xuất trực tiếp bà con nông dân còn lãi từ 11.835.000 đ đến 15.085.000 đồng/ha (tương đương 591.000 đ đến 754.000 đ/sào)
Các đại biểu tham quan mô hình tại thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh
Riêng trong vụ Hè thu 2015, việc gieo trồng các giống lúa mới SV46, SVN1, QB01 đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất 1 ha lúa nông dân thu lãi từ 10.505.000 đ đến 15.085.000 đ/ha (tương đương 525.250 đ đến 754.250 đ/sào). Trong đó giống lúa QB01 được đánh giá là giống mang lại hiệu quả cao nhất với mức lợi nhuận trên 15.000.000 đ/ha. Bên cạnh đó, các giống SV46, GL105, SVN1, B-TE1, QB01 cho năng suất đạt khá, cao hơn các giống lúa khác đang được gieo cấy trên đồng ruộng ở các điểm thực hiện mô hình.
 Từ hiệu quả đạt được của mô hình, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp & PTNT cùng Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tiếp tục triển khai mô hình ở một số địa phương để khẳng định sự thích nghi, mức độ ổn định của các giống để có cơ sở đưa vào cơ cấu giống lúa trong các vụ mùa tới.
Võ Đại Chung
Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Bình

 

[Trở về]