Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò 
 Thực hiện Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, nhất là trong điều kiện môi trường chăn nuôi trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ lụt lịch sử, ngày 10/11/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2046/UBND-KT về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2154/KH-UBND ngày 27/12/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; tổ chức rà soát, kê khai đàn vật nuôi (trâu, bò, dê, cừu…) theo quy định của Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết, tính chất nguy hiểm và biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò để người dân biết, thực hiện; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động theo dõi, kịp thời báo cáo chính quyền và cơ quan thú y địa phương khi phát hiện gia súc có biểu hiện bệnh, nghi bị bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò; triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 15/11 - 15/12/2020, chú trọng những vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, vùng chăn nuôi bị ngập lụt để tiêu diệt các loại mầm bệnh trên động vật. Đối tượng, tần suất, loại hóa chất sát trùng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương, người chăn nuôi dấu hiệu nhận biết bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả; đồng thời phối hợp Sở Tài chính, sở, ngành, địa phương liên quan chủ động tham mưu phương án phòng, chống khi dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm vào hoặc xảy ra trên địa bàn tỉnh để bảo vệ sản xuất; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường cán bộ về cơ sở giúp giám sát, hướng dẫn kịp thời; chủ động lấy mẫu, gửi xét nghiệm bệnh trong trường hợp phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường của các địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]