Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017 

 Ngày 18-4, tại xã Bảo Ninh, Chi cục Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp-PTNT) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ sản năm 2017 và một số biện pháp trọng tâm chống khai thác IUU cho các Tổ đoàn kết, Tổ Hợp tác khai thác hải sản, tổ biển xa và các chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn TP. Đồng Hới và huyện Quảng Ninh.

 Tại Hội nghị, đại diện các TĐK, THT, Tổ biển xa và chủ tàu cá xa bờ đã được Chi cục Thuỷ sản phổ biến một số điểm mới trong Luật Thuỷ sản năm 2017 (thay thế cho Luật Thuỷ sản năm 2003). Luật Thuỷ sản năm 2017 đã thay đổi toàn bộ các quy định về nghề khai thác thủy sản so với Luật Thuỷ sản năm 2003; trong đó tập trung các nội dung về quản lý tàu cá khai thác hải sản, nhất là tàu cá khai thác xa bờ, cấp hạn ngạch tàu đăng ký khai thác, thời gian hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá, thực hiện sơn dấu hiệu biệt hiệu tàu cá, tàu từ 15m trở lên phải có chứng chỉ thợ máy, tàu từ 24m trở lên phải có thêm thuyền phó trên tàu...

Toàn cảnh Hội nghị Hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản 2017


Với mục tiêu phát triển ngành khai thác thuỷ sản theo hướng có trách nhiệm và bền vững, tại Hội nghị, Chi cục Thuỷ sản đã tập trung phổ biến một số quy định cần biết về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), như một số quy định về chống khai thác IUU, các hành vi cấm trong hoạt động khai thác hải sản, 14 hành vi được xác định là khai thác IUU và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm IUU... Tổ Thẩm định thực hiện Quyết định 48 cũng đã hướng dẫn các quy định hỗ trợ cho ngư dân, cách ghi nhật ký khai thác và một số sai sót thường gặp trong quá trình hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 48.
Sau khi nghe phổ biến các nội dung, đại diện các TĐK, THT, Tổ biển xa, chủ tàu cá và cơ quan chức năng đã tập trung trao đổi, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc của ngư dân trong việc xác định vùng đánh bắt chung vịnh Bắc bộ để đảm bảo không vi phạm toạ độ khai thác; cần sự phối hợp linh hoạt giữa biên phòng, cảng cá và ngư dân trong việc kiểm soát tàu ra biển, vào cảng...
Theo Chi cục Thuỷ sản, để thực hiện tốt công tác phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ sản 2017 và phổ biến một số biện pháp trọng tâm chống khai thác IUU, đơn vị đã thực hiện 4 Hội nghị triển khai Luật Thuỷ sản 2017 tại các địa phương có hoạt động nghề cá trong tỉnh với hàng trăm ngư dân tham gia.


Ngọc Lan

 

[Trở về]