Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và tham quan học tập mô hình sản xuất tiên tiến cho nông dân 
 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh vừa tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, chuyển giao kỹ thuật và tham quan, học tập các mô hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài tỉnh cho nông dân.
 Theo đó, Trung tâm đã tổ chức thực hiện được 2 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật phương pháp canh tác, sản xuất đối tượng cây trồng vật nuôi mới có hiệu quả, như sản xuất rau an toàn VietGAP trong nhà lưới, trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ tưới Israel trên đất gò đồi kém hiệu quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học và nuôi tôm càng xanh trên đất lúa chuyển đổi… cho 40 học viên là nông dân chủ chốt của các huyện, thành phố, thị xã. Cùng với việc được phổ biến các phương pháp canh tác, sản xuất đối tượng cây trồng, vật nuôi mới phù hợp, có hiệu quả, các học viên còn được tham quan, thực hành tại các trang trại sản xuất, mô hình thực hiện có hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh.

Trung tâm KN-KN tổ chức tập huấn chuyển giao TBKT cho nông dân chủ chốt các địa phương trong tỉnh


Trong thời gian tới, để nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cho 100 lượt nông dân chủ chốt tại các địa phương tham quan, học tập các mô hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài tỉnh, như mô hình chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen; mô hình trồng cây dược liệu; mô hình trồng cam, bưởi chứng nhận VietGAP, mô hình sản xuất giống gia cầm tại chỗ, mô hình nuôi tôm càng xanh; tham quan, học tập mô hình trồng cây ăn quả, mô hình HTX trồng rau má dược liệu quy mô lớn, mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ có liên kết và tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế…


Ngọc Lan

 

[Trở về]