Bản in     Gởi bài viết  
Quản lý rừng bền vững đảm bảo hiệu quả trong công tác QLBVR 
 Tỉnh Quảng Bình hiện có 800.003,08 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp 615.530,15 ha; rừng đặc dụng 144.310,83 ha, rừng phòng hộ là 151.888,88 ha, còn lại chủ yếu là rừng sản xuất 319.330,44 ha.
 Hiện nay ở Việt Nam, quản lý rừng không bền vững đã và đang là nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngày một giảm, năng suất và chất lượng rừng ngày càng kém, nhiều loài cây rừng và động vật hoang dã ngày càng ít đi hoặc tuyệt chủng. Môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng như lũ lụt, khô hạn, xói mòn đất ngày một gia tăng. Đời sống của người dân, nhất là ở các cộng đồng địa phương sống trong và gần rừng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với việc phát triển rừng trồng nhanh chóng như hiện nay, nếu chọn loài cây trồng không phù hợp có thể làm xói mòn đất, rừng bị sâu bệnh, năng suất kém; không giải quyết tốt các vấn đề xã hội trong quản lý rừng sẽ dẫn đến khai thác trộm hoặc lấn chiếm đất rừng, ảnh hưởng đến khả năng tái sinh của rừng.
Mục tiêu của Phương án quản lý rừng bền vững tỉnh Quảng Bình là bảo đảm hiệu quả, ổn định trong công tác QLBVR nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Đồng thời tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu cho nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ sử dụng nội địa và xuất khẩu...


Nguyễn Đăng Sơn
TT quy hoạch-thiết kế NL-TS

[Trở về]