Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 15/8 - 14/10/2020: Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020" 
 Đó là thông tin tại Kế hoạch số 80/KH-HĐ của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020".
Theo đó, Cuộc thi được chia làm 02 đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 15/8 - 14/9/2020 và đợt 2 từ ngày 15/9 - 14/10/2020; trao giải chung cuộc dự kiến vào ngày 09/11/2020. Cuộc thi gồm có 26 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể chia đều cho 02 đợt thi và 06 giải thưởng chung cuộc, trong đó cá nhân đợt 1: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích và đợt 2: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích; tập thể đợt 1: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và đợt 2: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba; chung cuộc cá nhân: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.
Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn, trả lời câu hỏi theo yêu cầu của Ban Tổ chức Cuộc thi về tìm hiểu quy định của Hiến pháp và các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, doanh nghiệp; các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp; kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật.

Thông qua việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020" nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổ chức Cuộc thi với nội dung thi thiết thực, sinh động, phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm tạo phong trào tìm hiểu pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]