Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền quy định về đăng ký , cấp phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài từ 6 -12m 
 Thực hiện Luật Thuỷ sản 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình. Theo đó, quy định tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m đến dưới 12m do Chi cục Thuỷ sản quản lý (trước đây do UBND cấp huyện quản lý), tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06m do UBND cấp xã lập sổ quản lý không cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, không cấp giấy phép khai thác thuỷ sản.
 Để cấp lại các giấy tờ tàu đúng với quy định. Các chủ tàu có chiều dài lớn nhất từ 06m đến dưới 12m liên hệ với Chi cục Thuỷ sản (số 03 đường Lê Thành Đồng, Thành phố Đồng Hới) để được kiểm tra, hướng dẫn và cấp các loại giấy tờ về đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thuỷ sản; thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định tại Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản (trước đây việc thực hiện các thủ tục hành chính này tại UBND cấp huyện). Trong đó các chủ tàu cá cần lưu ý những điểm sau: Tàu cá được cấp đăng ký phải sơn dấu hiệu nhận biết màu xanh toàn bộ phần cabin hoặc mạn khô tàu, sơn số đăng ký tàu cá hai bên mạn tàu; tàu cá để được cấp giấy phép khai thác thuỷ sản các chủ tàu phải có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng III theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.

Lê Văn Kha

[Trở về]