Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh làm việc với BQL Dự án Trung ương FMCR 
 Sáng ngày 16-3, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Ban quản lý Trung ương “ Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình” (FMCR) do đồng chí Phạm Hồng Vích, Phó trưởng BQL các dự án Lâm nghiệp kiêm Giám đốc Dự án FMCR Trung ương làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trưởng BQL dự án FMCR tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với BQL Dự án Trung Ương FMCR.
 Tham dự có lãnh đạo BQL Dự án Trung ương, đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, VP UBND tỉnh, BQL Dự án FMCR tỉnh…
Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3983/QĐ-UBND ngày 2/11/2017 và số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 điều chỉnh quyết định 3983/QĐ-UBND, với tổng mức đầu tư hơn 501.959 triệu đồng. Mục tiêu của Dự án trên địa bàn tỉnh là cải thiện quản lý, bảo vệ rừng ven biển, ven sông hiện có, góp phần giảm phát thải khí nhà kính; hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố bảo vệ và phát triển bền vững các dịch vụ của hệ sinh thái rừng. Góp phần tái cấu trúc ngành lâm nghiệp; nang cao năng suất chất lượng rừng tròng qua việc cải thiện giống; thực nghiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng ven biển; phát triển cơ chế liên kết sản xuất với chế biết và tiêu thụ sản phẩm gắn với bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường năng lực quản trị rừng bền vững. Tăng cường khả năng chống chịu của vùng ven biển, tăng tuổi thọ và giảm chi phí xây dựng, duy tu, bảo dưỡng đê biển và các công trình cơ sở hạ tầng… Một số tiêu chí cụ thể: Quản lý bảo vệ rừng hiện có 1.153 ha; phục hồi làm giàu rừng 1.625 ha; trồng rừng mới 1.458 ha; trồng 200.000 cây phân tán.
Sau hơn 3 năm, từ khi Dự án được phê duyệt, với kết quả ra roát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh và tác động của việc đầu tư các dự án công ngiệp, du lịch, đến nay thực tế hiện trường Dự án đã có biến động so với bản đồ, số liệu ban đầu. Hiện BQL Trung ương đang hợp đồng với Tư vấn thực hiện ra soát, đánh giá lại các địa điểm thực hiện, lập bản đầu đầu tư cấp xã trình UBND tỉnh phê duyệt và đề xuất các địa điểm, diện tích thay thế đảm bảo tiêu chí của Dự án.
Trong năm 2021, trên cơ sở các nguồn vốn được thông báo, hướng dẫn của BQL Dự án Trung ương và dự ước khả năng giải ngân, BQL Dự án FMCR Quảng Bình xây dựng kế hoạch năm 2021 của Dự án 30.522 triệu.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xem lại nhân sự của BQL; Kiện toàn lại BCĐ BQL dự án; bố trí vốn đầu tư để khởi động dự án; BQL, Sở Tài nguyên môi trường trình Hội đồng nhân dân để bổ sung diện tích cho dự án, rà soát diện tích đất bãi bồi ven sông để đưa vào quy hoạch lâm nghiệp…

Toàn cảnh buổi làm việc


Đồng chí Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại buổi làm việc


Phòng Thông tin – Tuyên truyền 

[Trở về]