Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 722/KH-SNN Kế hoạch Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân năm 2020 trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 07/04/2020 Còn
2 650/SNN-KHTC V/v triển khai một số nội dung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 30/03/2020 Còn
3 417/KH-SNN Kế hoạch Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 04/03/2020 Còn
4 88/KH-SNN Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 16/01/2020 Còn
5 73/KH-SNN Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 15/01/2020 Còn
6 75/KH-SNN Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 15/01/2020 Còn
7 362/QLCL-CL V/v công khai danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm và cơ sở thẩm định, phân loại theo Thông tư 38//2018/TT-BNNPTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 03/12/2019 Còn
8 771/QĐ-SNN Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 19/11/2019 Còn
9 756/QĐ-SNN Quyết định Phê duyệt Chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ dƣới 03 tháng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 14/11/2019 Còn
10 1946/SNN-TCCB Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 06/09/2019 Còn
11 1775/KH-SNN Kế hoạch Triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 14/08/2019 Còn
12 977/KH-SNN Kế hoạch triển khai thi hành Luật Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 13/05/2019 Còn
13 651/KH-SNN Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 04/05/2019 Còn
14 90/QLCL-CL V/v công khai danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm và cơ sở thẩm định, phân loại theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 03/05/2019 Còn
15 560/KL-SNN Kết luận Kết quả thanh tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y (kể cả thủy sản) thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chăn nuôi tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 22/03/2019 Còn
16 150.KH-SNN Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 22/01/2019 Còn
17 74/KH-SNN Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 10/01/2019 Còn
18 73/KH-SNN Kế hoạch Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 10/01/2019 Còn
19 72/KH-SNN Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 10/01/2019 Còn
20 71/KH-SNN Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 10/01/2019 Còn
Trang :
1