Bản in     Gởi bài viết  
Xã Quảng Tiến: Triển khai mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật TTNT 

 Với mục tiêu phát triển đàn bò theo hướng chất lượng, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh triển khai thực hiện mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (TTNT) tại xã Quảng Tiến (huyện Quảng Trạch). Mô hình được triển khai với quy mô 35 hộ tham gia, với 94 con bò cái được thực hiện TTNT.

 Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 50% vật tư TTNT, một phần thức ăn hỗn hợp cho bò cái chửa. Trung tâm cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 50 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã; lắp đặt 1 bảng hiệu mô hình tại trụ sở xã, 35 bảng treo cho 35 hộ và cấp 35 sổ tay theo dõi mô hình.Thông qua việc thực hiện mô hình, các hộ chăn nuôi đã thay đổi được nhận thức đối với việc phối giống bò bằng phương pháp TTNT để cải tạo chất lượng đàn bò địa phương, đồng thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống và dinh dưỡng trong chăn nuôi.
Sau 1 năm triển khai, đã thực hiện phối giống có chửa 94 bò cái nền, đạt tỷ lệ 100% yêu cầu của mô hình. Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của mô hình, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh tiếp tục hướng dẫn các hộ chăn nuôi theo dõi và đánh giá kết quả của mô hình.

Cán bộ kỹ thuật tập huấn cho các hộ tham gia mô hình

Võ Đại Chung

[Trở về]
Thông báo
Lịch làm việc
WEBSITE SỞ NGÀNH