Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng cánh đồng lớn với diện tích gần 7.700 HA 

 Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đưa nhanh cơ giới hoá vào các khâu sản xuất, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo cánh đồng lớn, từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung.

 Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mô hình cánh đồng lớn với 7.654ha; trong đó vùng thâm canh lúa 2.323ha, sắn 4.700ha, ngô 102ha, khoai lang 100ha, lạc 25ha…; đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo cánh đồng lớn về lúa gạo, ớt, sắn, cao su. Khoảng 90% sản lượng của mô hình cánh đồng lớn được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết bao tiêu, lợi nhuận tăng 16-21% so với diện tích không thực hiện cánh đồng lớn.
Theo đánh giá, ngành trồng trọt đã từng bước chuyển sang phát triển theo hướng hàng hóa; năng suất, chất lượng, giá trị nhiều cây trồng được nâng cao; thu nhập bình quân đất trồng trọt đạt 43,5 triệu đồng/ha.

Mô hình trồng ngô nếp HN88 tại xã Hiền Ninh (Quảng Ninh) thực hiện theo cánh đồng lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao


Ngọc Lan

 

[Trở về]