Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/4 - 28/4

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 24/4

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: 14h Họp nghe báo cáo về nội dung liên quan đến Tập đoàn FLC tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp: Dự Hội thảo khoa học tai Trường Đại học Quảng Bình.

Thứ 3

Ngày 25/4

Sáng

- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Quảng Trạch (Chi cục CN và TY liên hệ và cùng đi).

- Anh Hạp, Anh Nam: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Chiều

- Anh Minh: 14h Họp về Dự án di dân xã Quảng hợp tại UBND tỉnh (Chi cục PTNT cùng dự).

                  15h30 Nghe báo cáo hiện trạng rừng khu vực hồ Phú Vinh tại UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm, BQL Rừng phòng hộ Đồng Hới cùng dự).

- Anh Hiệp: Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống vật nuôi.

 Thứ 4

Ngày 26/4

Sáng

- Anh Minh, Anh Nam: 8h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Lãnh đạo Sở dự Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác chống khai thác IUU cùng UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản tham mưu).

Thứ 5

Ngày 27/4

Sáng

- Anh Minh: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tập đoàn FLC.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Họp BCĐ Chuyển đổi số của ngành (Phòng KHCNMT&HTQT tham mưu chuẩn bị nội dung và giấy mời).

- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác tổ chức đấu giá thuê mặt bằng Cảng cá Nhật Lệ (phòng KH-TC cùng đi).

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 28/4

Sáng

- Anh Minh, Anh Hạp: Họp Hội đồng xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ.

- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai công tác TTNT bò năm 2023 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.