Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/5 - 13/5

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 08/5

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5.

- Anh Hạp: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Mai Thủy.

Thứ 3

Ngày 09/5

Sáng

- Anh Minh: Đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân bị ảnh hưởng giông lốc tại 02 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hạp: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Võ Ninh.

- Anh Nam: Họp BCĐ Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 tại UBND tỉnh.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Kiểm tra việc chuẩn bị đấu giá thuê đất Cảng cá Cửa Phú (phòng KH-TC cùng dự).

- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 4

Ngày 10/5

Sáng

- Anh Minh, Anh Lợi: 9h30 Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn phòng, phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Chi cục Thủy lợi cùng dự).

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Họp Ban Thường vụ Công đoàn ngành.

- Anh Hạp: 8h30 Họp về về chủ trương bồi thường hỗ trợ đối với tài sản để GPMB Dự án cao tốc Bắc - Nam tại Sở Tài chính.

- Anh Nam: Làm việc với Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi về công tác chống hạn, đảm bảo nước tưới cho vụ Hè Thu (Chi cục Thủy lợi cùng dự).

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thứ 5

Ngày 11/5

Sáng

- Anh Minh: Họp BCĐ Dự án cao tốc Bắc - Nam tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Đi kiểm tra mô hình khuyến nông (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi).

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình nước sạch (phòng QLXDCT, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng đi).

Thứ 6

Ngày 12/5

Sáng

- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống tham nhũng.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc với các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng UBND tỉnh.

- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản và BQL Cảng cá về việc chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra IUU.

Thứ 7

Ngày 13/5

- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất.