Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Căn cứ Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo; thời gian đăng tải, lấy ý kiến là 30 ngày.

QD-ban-hanh-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-So-Nong-nghiep-va-PTNT.doc