Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/5 - 27/5

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 22/5

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Anh Hiệp: Dự họp tại Dự án KOICA.

Thứ 3

Ngày 23/5

Sáng

- Anh Minh: 8h Dự công bố QĐ về việc thực hiện rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về về KT-XH và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 8h Họp Tổ soạn thảo Nghị quyết của HĐND quy định khu vực chăn nuôi tại Phòng họp tầng 2.

                  10h Họp BTC Giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ ngành NN&PTNT.

- Anh Hạp: 8h Đi kiểm tra công tác QLBVR trên địa bàn huyện Lệ Thủy cùng đ/c Phó Bí thư TT Tỉnh ủy.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá QB (phòng KH-TC, Thanh tra Sở cùng dự).

- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: 14h Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Đánh giá nguyên nhân gây ngập lụt và đề xuất các giải pháp xử lý cho thành phố Đồng Hới”

 Thứ 4

Ngày 24/5

Sáng

- Anh Minh: Họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai các Dự án tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh, Anh Nam: 14h Họp giao ban XDCB.

- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: 16h Họp BTV Đảng ủy Sở thông qua nhân sự BCH Công đoàn Ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thứ 5

Ngày 25/5

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh cùng UBND tỉnh.

Thứ 6

Ngày 26/5

Sáng

- Anh Minh: Làm việc với BQL Dự án FMCR.

- Anh Lợi: Kiểm tra công tác hỗ trợ giống tại Trung tâm Giống thủy sản (phòng KH-TC cùng đi).

- Anh Hiệp: Tham gia chỉ đạo Giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2023 cả ngày.

- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại cùng UBND tỉnh.

Thứ 7

Ngày 27/5

- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.