Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại: Sở Nông nghiệp và PTNT với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch tổ chức đối thoại với các tổ chức, cá nhân năm 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Nội dung đối thoại gồm:

- Trao đổi, tiếp nhận và trả lời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định hành chính và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT.

* Thành phần tham gia đối thoại:

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phối;

- Các tổ chức, cá nhân đã được Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và các cá nhân quan tâm đến nội dung đối thoại.

* Thời gian tổ chức:  Tháng 12/2023

Sở Nông nghiệp và PTNT kính thông báo cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm gửi nội dung đăng ký tham gia đối thoại (bằng bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu dưới đây.