Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/5 - 02/6

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 27/5

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Tuấn: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Anh Hiệp: 15h30 Dự Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ BQL Cảng cá.

 Thứ 3

Ngày 28/5

Sáng

- Anh Tuấn: Đi kiểm tra cơ sở.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 8h Họp BCĐ Dự án Cải thiện thu nhập và nguồn nhân lực nông thôn tỉnh tại UBND tỉnh.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Thanh tra Sở, Văn phòng Điều phối NTM cùng dự).

- Anh Lợi: 14h Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh tại Sở Công thương.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: 14h Dự Hội nghị trực tuyến về các Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai tại UBND tỉnh.

 Thứ 4

Ngày 29/5

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Tuấn: 14h Họp về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp: 14h Họp thống nhất phương án giải quyết phần diện tích đất lâm nghiệp của BQL Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong bàn giao cho Công ty TNHH MTV LCN Long Đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ 5

Ngày 30/5

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Lợi: 8h Họp về công tác quản lý tàu cá tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản tham mưu).

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: 15h30 Làm việc với Ban chỉ huy Quân sự TP Đồng Hới về việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024.

Thứ 6

Ngày 31/5

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Làm việc với huyện Quảng Ninh về kiểm tra cho vay Ngân hàng chính sách xã hội.

Thứ 7

Ngày 01/6

Sáng

Chiều

- Anh Hiệp: 14h30 Dự Hội nghị công bố đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng gđ 2021-2030 và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch năm 2024 tại Khách sạn Biển Vàng.

Chủ Nhật

Ngày 02/6

19h Lãnh đạo Sở dự Lễ Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.