Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17 - 21/6

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 17/6

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024 tại Hà Nội cả ngày.

- Anh Nam: 8h30 Đi kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện Bố Trạch cùng UBND tỉnh.

Chiều

- Anh Tuấn, Anh Lợi: 14h Họp trực tuyến BCĐ Quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại UBND tỉnh.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 3

Ngày 18/6

Sáng

- Anh Tuấn: 8h Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi: 8h Họp Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của BCĐ 389 tỉnh.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Nam: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Văn.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: 14h Dự Họp trực tuyến với các địa phương về Nghị định quy định về đất trồng lúa tại UBND tỉnh.

 Thứ 4

Ngày 19/6

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: 8h Họp BCĐ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tỉnh tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Đi kiểm tra công tác GMPB cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình tại huyện Lệ Thủy cùng UBND tỉnh.

Chiều

- Anh Tuấn: Đi kiểm tra cơ sở.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Liên Trường.

- Anh Nam: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phong Thủy.

Thứ 5

Ngày 20/6

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc với Chi cục Thủy sản về xác định vùng nuôi trồng thủy sản.

- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá, Khu neo đậu TTB Bắc sông Gianh (BQL Cảng cá tham mưu).

Thứ 6

Ngày 21/6

Sáng

- Anh Tuấn: Đi cơ sở.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 14 Họp bàn về dự án du lịch sinh thái “Con đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy” tại Sở Du lịch.