Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24- 29/6

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 24/6

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Đi kiểm tra Chi bộ Chi cục Thủy sản.

Chiều

- Anh Hiệp: Đi kiểm tra Chi bộ BQL Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh.

 Thứ 3

Ngày 25/6

Sáng

- Anh Tuấn, Anh Lợi: 8h30 Họp trực tuyến với Bộ Nông nghiệp và PTNT bàn giải pháp kiểm soát hoạt động tàu cá xuất, nhập bến, ra vào cảng và thực thi pháp luật xử lý vi phạm khai thác IUU (Chi cục Thủy sản tham mưu).

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Tuấn: Đi kiểm tra cơ sở.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 4

Ngày 26/6

Sáng

- Anh Tuấn: Dự Hội nghị “Phổ biến, triển khai Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong Lâm nghiệp và một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực lâm nghiệp” tại thành phố Đà Nẵng cả ngày.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh.

- Anh Nam: 8h30 Họp bàn giải quyết đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam về xử lý chất nạo vét công trình duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh năm 2024 và các năm tiếp theo tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều

- Anh Tuấn: Đi kiểm tra cơ sở.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày 27/6

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Nam: Làm việc với xã Cảnh Dương về thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá.

Chiều

- Anh Tuấn: 14h Đi  kiểm tra triển khai công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2024 tại UBND huyện Bố Trạch.

- Anh Lợi: Làm việc với huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn về rà soát cảng cá (Chi cục Thủy sản tham mưu).

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 28/6

Sáng

- Anh Tuấn: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Tuấn: Làm việc với Cục Thủy sản.

- Anh Lợi: 14h30 Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình 6 tháng đầu năm 2024 tại Cục Thống kê.

Thứ 7

Ngày 29/6

- Anh Tuấn: Đi khảo sát mô hình nuôi trồng thủy sản với Cục Thủy sản cả ngày.