Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Xã miền núi Đồng Hoá nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Xã miền núi Đồng Hóa (huyện Tuyên Hoá) bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, tăng trưởng kinh tế chậm, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng trước đó tuy đã được quan tâm đầu tư, xây dựng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu quy định trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, được sự đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền địa phương và người dân, đến cuối năm 2021, xã Đồng Hoá đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện và có bước phát triển, hệ thống giao thông nội thôn, nội đồng, điện, trường, trạm y tế.. được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông; các ngành nghề, dịch vụ, việc làm tương đối ổn định. Tình hình kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã được giữ vững. Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh: Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Chính quyền đạt trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn và từng bước nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đạt được thành quả đó trước hết nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tổ chức có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, bám sát tiến độ từng tiêu chí, ưu tiên các tiêu chí có tính bao trùm có ảnh hưởng tích cực đến các tiêu chí khác. Tích cực huy động các nguồn lực, coi đây là yếu tố cốt lõi trong quá trình tổ chức thực hiện; kết quả đã huy động được trên 50 tỷ đồng từ các nguồn, trong đó nhân dân tự nguyện hiến 18.078 m2 đất các loại, 16,985m2 hàng rào xanh, 25m hàng rào xây, 14 công trình chuồng trại chăn nuôi và trên 1.300 ngày công để thực hiện chương trình...
Từ thành quả đạt được, địa phương đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành khoa học, có hiệu lực và mang lại hiệu quả thiết thực của chính quyền. Nội bộ Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội phải luôn đoàn kết thống nhất cùng quyết tâm hành động. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, lợi ích mang từ chương trình mà bản thân họ là chủ thể để từ đó họ hưởng ứng tham gia thực hiện một cách tích cực. Phải coi trọng việc huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân để triển khai thực hiện mới có hiệu quả. Bởi thực tiễn cho thấy, nơi nào nhân dân đồng thuận cao, hưởng ứng tích cực thì nơi đó thực hiện thuận lợi và mang lại kết quả cao, nhất là trong việc vận động hiến đất, hiến tài sản và huy động đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Mặt khác Ban chỉ đạo, Ban quản lý phải xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động bám nắm và sâu sát cơ sở, nhất là các đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời phải xây dựng được phương án, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp, sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương.
Sau khi về đích, xã Đồng Hoá tiếp tục chỉ đạo duy trì các tiêu chí đã hoàn thành bền vững, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí mới ở mức đạt. Trong đó ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao thu nhập bình quân đầu người; chú trọng công tác giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Đồng thời quan tâm công tác giáo dục, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho người dân. Mặt khác chú trọng chăm sóc sức khỏe, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cũng như xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội.
Có thể nói, với một xã miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, xuất phát điểm thấp như Đồng Hóa thì việc về đích chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 là một thành quả đáng được trân trọng và tự hào. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, xã Đồng Hóa sẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí để người dân được hưởng lợi chương trình một cách thiết thực và bền vững.


Đặng Văn Huế
Bắc Lý – Đồng Hới

Các tin khác