Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Cả nước có 6.001/8.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng 24/2, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức trực tuyến phiên họp thứ 3 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phiên họp tại điểm cầu tỉnh ta

Phiên họp tại điểm cầu tỉnh ta

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hiện nay, cả nước có 6.001/8.211 xã đạt chuẩn NTM, tăng 4,4% so với cuối năm 2021. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Về xây dựng cơ chế, chính sách thời gian qua, Trung ương đã ban hành 69 văn bản quy định về cơ chế quản lý, hướng dẫn thực hiện 3 chương trình: MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; MTQG giảm nghèo bền vững; MTQG xây dựng NTM. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Về phân bổ ngân sách 3 chương trình MTQG trong năm 2022, Trung ương đã hoàn thành phân bổ ngân sách đến các địa phương. 55/63 địa phương đã bố trí ngân sách với số tiền khoảng 15.111,455 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu. 2 tháng đầu năm 2023 đã có 42/48 địa phương được phân bổ ngân sách Trung ương với số tiền 18.848,812 tỷ đồng, đạt 76,34%. Đến ngày 31/1/2023, có 14 địa phương đã giải ngân khoảng 312,609 tỷ đồng.  

 

Tại phiên họp, các địa phương đã tập trung thảo luận và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nguyên nhân là do các văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện các chương trình MTQG của một số cơ quan trung ương vẫn chưa được ban hành kịp thời và một số tiêu chí thực hiện các chương trình MTQG chưa có sự thống nhất với các nghị định... Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc, các địa phương cũng đã đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh ta

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh ta

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tập trung hoàn thiện ban hành các văn bản hướng dẫn để quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình MTQG , trong đó nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chưa rõ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn ở các địa phương; các địa phương cần tập trung thực hiện lồng ghép 3 chương trình MTQG, nghiên cứu, rà soát các dự án thuộc các chương trình MTQG để hạn chế tối đa việc đầu tư dàn trải, manh mún; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng ở cơ sở để tiếp thu và giải quyết những khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình MTQG...

 

Nguồn: Website Báo Quảng Bình

Các tin khác