Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Xây dựng mã số vùng trồng để hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Mã số vùng trồng là một trong những nội dung quan trọng của tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn - tiêu chí nền tảng trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, ngành nông nghiệp đang tập trung hỗ trợ các địa phương chuẩn hóa sản xuất, hoàn thiện các quy trình thủ tục theo yêu cầu để được cấp mã số này, từ đó góp phần phát triển sản xuất và hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã được cấp 11 mã số vùng trồng với diện tích gần 34ha, chủ yếu các sản phẩm như lúa (gần 32,7ha), rau (0,3ha), nghệ (0,3ha) và sen (0,7ha). Các vùng trồng được địa phương thực hiện theo chứng nhận VietGAP và An toàn thực phẩm, cam kết sản xuất an toàn phục vụ thị trường nội địa. Trong đó, huyện Lệ Thủy có 2 vùng trồng lúa (tại xã Phong Thủy), 1 vùng trồng nghệ (xã Mai Thủy), 1 vùng trồng sen (xã Xuân Thủy); huyện Quảng Ninh có 1 vùng trồng lúa (xã Lương Ninh), 1 vùng trồng rau (xã Võ Ninh); huyện Tuyên Hóa có 2 vùng trồng lúa (xã Mai Hóa, Châu Hóa); thị xã Ba Đồn có 2 vùng trồng lúa (xã Quảng Hải, Quảng Tân); huyện Bố Trạch có 1 vùng trồng lúa (xã Bắc Trạch).

Theo đánh giá, quá trình triển khai việc cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn do quy mô sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, diện tích đất sản xuất tập trung cũng không nhiều, không đồng nhất trong từng vùng trồng. Các vùng trồng được cấp mã số của tỉnh vẫn chủ yếu phục vụ cho thị trường nội địa, chưa có vùng trồng cho xuất khẩu. Ngoài ra, ít người dân hiểu biết về lợi ích của mã số vùng trồng, trong khi vùng trồng được cấp mã số thì người sản xuất trực tiếp phải cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu để quản lý về mùa vụ, các tác động vào vùng trồng, thu hoạch, năng suất... khiến họ thêm việc, tốn thời gian nên nhiều người không mặn mà với việc xây dựng mã số vùng trồng cho nông sản.

Theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã số vùng trồng được đưa vào thành tiêu chí bắt buộc để cấu thành tiêu chí số 13 là Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Có nghĩa là từ nay, để đạt xã nông thôn mới nâng cao, địa phương phải có vùng nguyên liệu sản xuất tập trung được cấp mã số vùng trồng. Vì thế, ngành nông nghiệp cần phối hợp các địa phương rà soát lại các vùng sản xuất chính, vùng trồng các loại cây được xác định là chủ lực, đặc sản của tỉnh để tập trung hỗ trợ, thiết lập, cấp mã số vùng trồng cho vùng sản xuất, nhất là tại các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, để giúp các xã hoàn thiện tiêu chí mã số vùng trồng khi thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cấp và giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tập trung hỗ trợ hướng dẫn tổ chức, cá nhân để cấp mã số vùng trồng nội địa cho các xã về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành nông nghiệp và PTNT, các địa phương cần chủ động kiểm tra, giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo đúng quy định, đảm bảo vùng trồng, cơ sở đóng gói luôn duy trì được tình trạng đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời, tuyên truyền nông dân thay đổi thói quen canh tác truyền thống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký mã số vùng trồng, qua đó, góp phần tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản, từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân.

Vùng trồng sen xã Xuân Thủy (Lệ Thủy) được cấp mã số vùng trồng

 

                                                                                      Ngọc Lan

Các tin khác