Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 29/5 - 03/6

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 29/5

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Đi công tác tại Hàn Quốc đến hết ngày 06/6.

Chiều

- Anh Minh: Họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Thứ 3

Ngày 30/5

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh, Anh Nam: Họp Giao ban xây dựng cơ bản tại Phòng họp Sở.

 Thứ 4

Ngày 31/5

Sáng

- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác GPMB Dự án đường cao tốc Bắc - Nam cùng UBND tỉnh.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Nam: 8h Dự họp tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác hỗ trợ cá giống của Trung tâm Giống thủy sản tại huyện Bố Trạch (phòng KH-TC cùng đi).

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày 01/6

Sáng

- Anh Minh: Đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình cùng UBND tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: Họp Tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT cùng đi).

Thứ 6

Ngày 02/6

Sáng

- Anh Minh: Dự Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản (Chi cục Thủy sản cùng đi).

Thứ 7

Ngày 03/6

- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất.

Các tin khác