Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25 - 29/12

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 25/12

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã” tại UBND tỉnh.

Chiều

- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Anh Hiệp: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Châu.

- Anh Nam: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm An toàn giao thông 2024 tại UBND tỉnh

 Thứ 3

Ngày 26/12

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Hưng Trạch.

- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tại UBND tỉnh.

- Anh Nam: 8h30 Làm việc với UBND xã Quảng Minh về xem xét đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều.

Chiều

- Anh Minh: 14h Họp về xử lý rác thải sinh hoạt tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân tại UBND tỉnh.

- Anh Hiệp: 14h Họp BCĐ Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2.

- Anh Nam: 14h30 Họp về Dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Vực Tròn tại Phòng họp Sở.

 Thứ 4

Ngày 27/12

Sáng

- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Chi cục TT và BVTV.

- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị gặp mặt hợp tác xã năm 2023 tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi: 14h30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thực thi pháp luật, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2023.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Chi cục CN và Thú y.

Thứ 5

Ngày 28/12

Sáng

- Anh Minh: Dự Lễ kỷ niệm 10 thành lập Thị xã Ba Đồn.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Quảng Bình năm 2023 tại KS Sài Gòn Quảng Bình.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 29/12

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao một số công trình do Dự án FMCR đầu tư tại huyện Lệ Thủy.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: 14h30 Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2023 tại Cục Thống kê.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại BQLDAĐTXD Ngành.

Các tin khác