Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01 - 06/01

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 01/01

Nghỉ Tết Dương lịch 2024.

 Thứ 3

Ngày 02/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Minh: Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.

- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại BQL Cảng cá QB.

- Anh Hiệp: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Trung tâm Giống vật nuôi.

- Anh Nam: 14h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 Thứ 4

Ngày 03/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Dự họp trực tuyến Hội đồng đánh giá Báo cáo ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trực tuyến).

Chiều

14h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành NN&PTNT.

- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại UBND tỉnh.

Thứ 5

Ngày 04/01

Sáng

- Anh Minh: Họp Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 9h Dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Thanh tra tỉnh.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

- Anh Hiệp: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ 6

Ngày 05/01

Sáng

- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Chính phủ và Chính quyền địa phương cả ngày.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Chi cục Thuỷ sản.

- Anh Hiệp: 14h Dự Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Thông tin và Truyền thông tại Khách sạn SAM QB.

- Anh Nam: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Chi cục Phát triển nông thôn.

Thứ 7

Ngày 06/01

- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.

Các tin khác