Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 29/01 - 02/02

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 29/01

Sáng

- Anh Minh, Anh Nam: 8h Dự Hội thảo đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng xói lở bãi biển Bảo Ninh tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: 8h Họp thẩm định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại Sở Nội vụ.

Chiều

Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.

 Thứ 3

Ngày 30/01

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội Sinh vật cảnh.

- Anh Nam: 9h Đi kiểm tra hiện trường dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Chiều

- Anh Minh: 14h Làm việc với Công ty TNHH Dừa Đông Dương về việc thống nhất phương án đầu tư dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh (phòng KHCNMT&HTQT cùng dự).

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 4

Ngày 31/01

Sáng

- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và thăm các Trạm BVR cùng đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cả ngày (Chi cục Kiểm lâm cùng đi).

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 8h30 Làm việc với Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân bị tai nạn trên biển (Chi cục Thủy sản tham mưu, Công đoàn ngành cùng đi).

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày 01/02

Sáng

- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất (Trung tâm KN-KN cùng đi).

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Đi kiểm tra sản xuất công trình nước sạch.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: Đi thăm các Trạm BVR của BQL RPH Đồng Hới và ven biển tỉnh (Công đoàn ngành cùng đi).

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 02/02

Sáng

- Anh Minh: Họp BCĐ Bảo vệ bí mật nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

Các tin khác