Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 19 - 24/02

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 19/02

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

 Thứ 3

Ngày 20/02

Sáng

- Anh Minh: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc với BQL Dự án FMCR.

 Thứ 4

Ngày 21/02

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: 7h30 Dự Lễ phát động ra quân khai thác hải sản năm 2024 tại xã Đức Trạch (Chi cục Thủy sản tham mưu).

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.s

- Anh Nam: Đi kiểm tra công tác GPMB Đường cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn 02 huyện Lệ Thủy, Bố Trạch cùng đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Đi thăm và kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Thượng Trạch cùng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Anh Lợi: Làm việc với tư vấn điều chỉnh Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.

Thứ 5

Ngày 22/02

Sáng

- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 23/02

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Đi thăm và kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm 2024 cùng Đoàn công tác UBND tỉnh.

Thứ 7

Ngày 24/02

- Anh Lợi: Dự Lễ phát động ra quân khai thác hải sản năm 2024 tại xã Cảnh Dương (Chi cục Thủy sản tham mưu).

Các tin khác