Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 04 - 09/3

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 04/3

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: 8h30 Làm việc với Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Quảng Bình về phối hợp tổ chức Lễ thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3.

 Thứ 3

Ngày 05/3

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: 14h Họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND tỉnh.

 Thứ 4

Ngày 06/3

Sáng

- Anh Minh: 8h30 Họp thường kỳ tháng 02/2024 tại UBND tỉnh.

                   11h15 Làm việc với Đoàn công tác Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên KNCF tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: 9h Làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình QB về công tác tuyên tuyền năm 2024 tại Phòng họp Sở.

Chiều

- Anh Minh: 14h30 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai tại UBND tỉnh

- Anh Hiệp: 14h30 Dự Lễ gắn biển nhà Giáo dục môi trường do Quỹ KNCF tài trợ tại xã Kim Thủy (phòng KHCNMT&HTQT chuẩn bị nội dung và cùng dự).

Thứ 5

Ngày 07/3

Sáng

- Anh Minh: Làm việc với Công ty TNHH MTV Bắc Quảng Bình (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).

- Anh Lợi: Họp bàn chương trình Lễ thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản (Chi cục Thủy sản tham mưu).

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ II triển khai Luật, NQ của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Chiều

- Anh Minh:  Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp: 14h30 Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thứ 6

Ngày 08/3

Sáng

- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác trồng rừng tại BQL Rừng phòng hộ Đồng Hới BQL Khu DTTN Động Châu - Khe Nước Trong cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, BQL Dự án FMCR cùng đi).

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.

Thứ 7

Ngày 09/3

- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.

Các tin khác