Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 11 - 16/3

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 11/3

Sáng

- Anh Minh: 8h Họp BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2024.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 3

Ngày 12/3

Sáng

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam cùng UBND tỉnh.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 4

Ngày 13/3

Sáng

- Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: 15h Dự Hội nghị Liên tịch bàn, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ 5

Ngày 14/3

Sáng

- Anh Minh: Họp bàn giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại UBND tỉnh.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Nam: Làm việc với Chi cục PTNT, Văn phòng Điều phối NTM về sản phẩm OCOP 5 sao.

Chiều

- Anh Minh:  Đi kiểm tra công tác trồng rừng.

- Anh Hiệp: Họp thông qua các kế hoạch thực hiện các Đề án chăn nuôi (Phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục CN và TY chuẩn bị tài liệu và tham mưu Giấy mời).

- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 15/3

Sáng

- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Nông lâm Huế và Trường Đại học Nagoya Nhật Bản về chính sách thỏa thuận mua giảm phát thải carbon.

- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.

- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc với Dự án CEGORN.

- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác chống khai thác IUU cùng UBND tỉnh.

Thứ 7

Ngày 16/3

- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.

Các tin khác