Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lớp tập huấn kỹ năng chuyên ngành 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Vừa qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản cho cán bộ công chức, viên chức năm 2017 với số lượng 50 học viên.

 Lớp tập huấn được diễn ra trong 2 ngày, các học viên đã được các giảng viên truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích như: một số nội dung quản lý nhà nước về khai thác và nuôi trồng thủy sản; giới thiệu một số xử phạt vi phạm trong hoạt động thủy sản; kế hoạch triển khai đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hương nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020.
Ngoài ra các học viên được tìm hiểu về các nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp và các dự án được ưu tiền đầu tư trong thời gian tới với mục tiêu xây dựng ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao năng xuất, chất lượng, giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh cao. Đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản hang năm đạt 7,3%; cơ cấu giá trị thủy sản đến năm 2020: khai thác chiếm 52,3%, nuôi trồng chiếm 43% và dịch vụ chiếm 4,7%; tổng giá trị ngành thủy sản đạt 2.878 tỷ đồng, chiếm 32,4% trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp…

Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản năm 2017


Võ Phan Bình

 

Các tin khác