Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Thực trạng an toàn thực phẩm trong chăn nuôi và thú y

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Trong những năm qua, công tác quản lý về an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản (ATTP) nói chung và ATTP trong chăn nuôi nói riêng luôn được Sở Nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương quan tâm. Vì vậy, đã hạn chế các trường hợp ngộ độc do sử dụng sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 Công tác quản lý ATTP lĩnh vực chăn nuôi cần đảm bảo từ khâu sản xuất (chăn nuôi), giết mổ đến sơ chế, chế biến và bảo quản (kho lạnh) trước khi đến với người tiêu dùng. Căn cứ phân cấp quản lý, cấp giấy chứng nhận ATTP do UBND tỉnh quy định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chủ động rà soát danh sách cơ sở, thực hiện thẩm định hàng năm đối với 24 cơ sở thuộc phân cấp quản lý. Ngoài ra Chi cục luôn có sự phối hợp với Phòng Quản Lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Phòng Thanh tra, Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, TP, Thị xã và UBND xã, phường, thị trấn (quản lý diện ký cam kết) để quản lý, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến thực phẩm có nguồn gốc chăn nuôi.
Hiện nay, trên toàn tỉnh hiện có 374 trang trại chăn nuôi (quy mô chăn nuôi theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP), trong đó: 10 trang trại quy mô lớn, 95 trang trại quy mô vừa, 269 trang trại quy mô nhỏ. Để bảo đảm ATTP trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường lấy mẫu giám sát, cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP; đẩy mạnh việc xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX, KD) nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP. Một số trang trại ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả, góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi: Áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến khép kín, chăn nuôi theo VietGAP, sử dụng hệ thống làm mát tự động, thức ăn ủ men vi sinh, đệm lót sinh học, xử lý chất thải bằng bioga.
Năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 về việc “Phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020” tuy nhiên đến nay chưa đạt mục tiêu đề ra. Các đơn vị đang tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành ban hành “Đề án xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung” phù hợp với giai đoạn mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 06 cơ sở giết mổ tập trung (trong đó, có 02 cơ sở tạm dừng giết mổ: huyện Quảng Trạch, TP Đồng Hới), năm 2022, có 2/08 huyện trên địa bàn tỉnh đăng ký xây dựng cơ sở giết mổ tập trung với mức hổ trợ 500 triệu đồng/cơ sở. Từ tháng 01/2019 thực hiện Đề án 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020, theo đó các trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị, thành phố được chuyển giao về UBND cấp huyện quản lý, đồng thời, nhiệm vụ thực hiện, quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ được UBND cấp huyện giao cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện, mức độ kiểm soát giết mổ trung bình toàn tỉnh theo báo cáo đạt 60-70%. Qua theo dõi, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng về ATTP khi sử dụng sản phẩm từ giết mổ.
Nhìn chung, công tác bảo đảm ATTP trong lĩnh vực CN-TY trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi của các cơ sở SX, KD và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về ATTP trong lĩnh vực quản lý.
Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về ATTP cho người dân và các cơ sở SX, KD; tham mưu xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung bảo đảm ATTP theo quy định. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm dịch, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh thuốc thú y thức ăn chăn nuôi... nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để, đúng quy định.

Chăn nuôi lợn công nghệ cao tại trang trại Buntaphan, xã Trường Xuân


Phạm Hồng Kỳ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y


 

Các tin khác