Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2022, Chi cục Chăn nuôi-Thú y đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 26 doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý của Chi cục Chăn nuôi-Thú y, trong đó có 22 cơ sở chăn nuôi, 1 cơ sở giết mổ, 3 cơ sở vừa chăn nuôi vừa giết mổ. Đơn vị đã thực hiện thẩm định định kỳ và đánh giá các cơ sở được phân cấp quản lý. Kết quả có 1 cơ sở xếp loại A, 19 cơ sở xếp loại B, 1 cơ sở xếp loại C (đang khắc phục và có đề nghị thẩm định lại cơ sở). Chi cục cũng đã cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho 7 cơ sở.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y, Chi cục Chăn nuôi-Thú y đã tăng cường lấy mẫu giám sát, cảnh báo các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Trong năm 2022, Chi cục đã thực hiện lấy và gửi xét nghiệm đánh giá 34 mẫu nước (gồm 17 mẫu nước sử dụng và 17 mẫu nước thải) để đánh giá. Kết quả, nước sử dụng có 11/17 mẫu đạt yêu cầu; nước thải có 11/17 mẫu đạt yêu cầu.

Theo đánh giá, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y như các cơ sở vẫn còn thiếu giấy khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp sản xuất; chưa có đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường; không lưu trữ sở sách ghi chép theo dõi chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y...

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y, thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi-Thú y tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm cho người dân và các cơ sởsản xuất, kinh doanh; tham mưu xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Đơn vị sẽ tăng cường thực hiện công tác kiểm dịch, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh thuốc thú y thức ăn chăn nuôi... nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để, đúng quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động giết mổ; giám sát chặt chẽ thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác từ gia súc gia cầm trước khi đưa ra thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định…

Chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ tại Công ty Long Giang Thịnh (huyện Quảng Ninh)

                                                                             BBT Bản tin

 

Các tin khác