Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Hội nghị chuyên đề về công tác thụ tinh nhân tạo bò năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) bò năm 2023. Hội nghị do đồng chí Trần Đình Hiệp - Phó Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; các dẫn tinh viên và một số trang trại, hộ chăn nuôi quan tâm phát triển bò lai trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, địa phương cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết của các dẫn tinh viên nên công tác TTNT bò vẫn được duy trì sau khi thực hiện chủ trương xã hội hóa. Tỷ lệ bò lai trên toàn tỉnh ngày càng tăng (theo thống kê sơ bộ, tỉ lệ bò lai hiện nay đã đạt khoảng 62%), giá bò lai cao hơn nhiều so với bò nội đã mang lại hiệu quả kinh tế không nhỏ cho người chăn nuôi và cung cấp nguồn sản phẩm thịt chất lượng cao cho xã hội.

Tuy nhiên, công tác TTNT bò vẫn đang gặp nhiều khó khăn như: chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục; giá cả, thị trường tiêu thụ thịt bò hơi không ổn định; thiếu trang thiết bị, dụng cụ TTNT; sự phối hợp của người chăn nuôi chưa chặt chẽ; địa bàn nhiều nơi đi lại khó khăn… Do đó, số lượng và chất lượng đàn bò lai ở một số địa phương chưa cao.

Để góp phần đạt được các mục tiêu Kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2025 của UBND tỉnh đề ra, trong đó có mục tiêu phát triển đàn bò đến năm 2025 là “Tổng đàn bò đạt 120.000 con”, “ bò lai chiếm 65% tổng đàn”,  Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục chỉ đạo phát triển đàn bò lai theo hướng Zebu hóa và bò lai hướng thịt chất lượng cao phù hợp với điều kiện và nhu cầu của địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò, hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi và cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đúng quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện cải tạo đàn bò do Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân bổ cho các huyện, thành phố, thị xã; quan tâm chỉ đạo phát triển mạng lưới TTNT bò; đào tạo đội ngũ dẫn tinh viên đủ số lượng, có tay nghề cao đồng thời hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ để đáp ứng nhu cầu TTNT, hỗ trợ tinh các giống bò thịt chất lượng cao để phát triển đàn bò lai hướng thịt của địa phương; tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các dẫn tinh viên để tiết kiệm chi phí vật tư, dụng cụ.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, tham mưu Sở trong chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác TTNT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò lai và từng bước tiến tới phát triển trâu lai của tỉnh; tham mưu hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ năm 2023.

              Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề về công tác thụ tinh nhân tạo bò năm 2023

 

                                                       Đặng Thị Huế

(PCCT Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình)

Các tin khác