Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội :Tiểu Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình (TDA năm 2) Cập nhật bổ sung 02 hồ Dạ Lam và Trốc Vực

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Các tin khác