Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Giải pháp xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững nông nghiệp, đặc biệt tại các vùng miền có thời tiết khắc nghiệt như tỉnh Quảng Bình nói riêng thì kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp là yếu tố hết sức quan trọng. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 153 hồ chứa; 193 đập dâng; 298 trạm bơm và 2.409,57 km kênh mương; các công trình thủy lợi cơ bản trải đều trên toàn tỉnh đảm bảo tưới cho 46.723ha, tiêu cho 10.114ha, ngăn mặn cho 3.822ha và cấp nước dân sinh.

Những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở ngành địa phương, từ năm 2010 đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã huy động khoảng 2.300 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất bền vững, tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở khu vực nông thôn được tăng cường; hệ thống thoát nước cơ bản đáp ứng yêu cầu; công tác đảm bảo an toàn hồ đập, phòng chống thiên tai luôn được chú trọng; các công trình thủy lợi, nội đồng bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp, các vùng nuôi trồng thủy sản ngày một đồng bộ, hiện đại, chuyên nghiệp, các khu neo đậu, tránh trú bảo cho tài cá ngày càng được tăng cường. Một số công trình, dự án trọng điểm như Hồ chứa nước Thác Chuối; các Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Gianh, Cửa Roòn, Cửa Nhật Lệ, Chợ Gộ; dự án Nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung; dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập WB8; dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan; Dự án đê, kè chống biến đổi khi hậu cho vùng Nam thị xã Ba Đồn; khu nuôi trồng thủy sản Bắc Nam sông Gianh, kè biển các xã Quảng Phú, Cảnh Dương, Nhân Trạch, Nhật Lệ... được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại và thẩm mỹ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững của tỉnh nhà vẫn còn hạn chế, như: hạ tầng được đầu tư chưa đáp ứng hết các nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng, kết cấu công trình... trong mùa mưa lũ. Hệ thống kết cấu hạ tầng mặc dù đã được quan tâm, tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế nên chưa tương xứng với nhu cầu đầu tư của ngành; các công trình hạ tầng chưa được đầu tư chưa đồng bộ nên chưa phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có thiên tai xảy ra…

“Phát triển nông thôn toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh” là mục tiêu tại Kế hoạch số 2510/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Để góp phần đạt được mục tiêu nêu trên, cần có một số nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.

Trước mắt, cần tranh thủ sự hỗ trợ từ Chính phủ, Trung ương; tiếp tục vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong, ngoài nước và kinh phí hợp pháp khác để tập trung đầu tư xây dựng một số công trình trọng yếu như: hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu neo đậu, hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản như: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh, Cảng cá Nhật Lệ giai đoạn 2, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các địa phương; sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình phòng chống thiên tai, chống sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu như: Kè chống sạt lở bờ biển Quảng Phúc, Kè chóng sạt lở Cổ Hiền, Kè chống sạt lở bờ sông Gianh, thôn Cộng Hòa…; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ, đập như: hồ Dạ Lam, hồ Trốc Vực…

Về lâu dài, tiếp tục vận động, huy động nguồn lực, nghiên cứu giải pháp công trình chống ngập sâu, ngập lâu cho vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới; đầu tư các dự án di dân, tái định cư cho các vùng có nguy cơ sạt lở núi; đầu tư xây dựng hồ chứa nước Châu Giang, Khe Đá, nâng cấp hệ thống kênh Rào Nan, kênh hói Trường…

Công trình thủy lợi Hồ Đập Làn (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy)

 

                                                                                                Thu Thủy

                                                                                          BQL Dự án ĐTXDN

Các tin khác