Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đất ngập nước, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới vào ngày 2/2/2024 với chủ đề “Đất ngập nước và phúc lợi cho con người” với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới.

Ngày Đất ngập nước thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar (Công ước Ramsar, Iran, 1971) nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước.

Theo báo cáo Công ước Ramsar, 64% đất ngập nước đã bị xuống cấp kể từ năm 1900 và sự xuống cấp vẫn tiếp tục ở mức báo động. Đây thực sự là mối quan tâm lớn bởi vì đất ngập nước rất cần thiết và quan trọng đối với cuộc sống.

Ngay từ năm 1989, nhận thức được tầm quan trọng của vùng đất ngập nước, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước; quy hoạch thành lập mới 45 khu bảo tồn đất ngập nước đến năm 2030, đề cử công nhận được 9 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar).

Các vùng đất ngập nước có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người thông qua các dịch vụ cung cấp, hỗ trợ, điều tiết và văn hóa. Hiện nay, vùng đất ngập nước cung cấp gạo cho 3,5 tỷ người trên thế giới; hơn 1 tỷ người hiện đang sinh sống dựa vào các vùng đất ngập nước; có tới 40% các loài sinh vật sống hoặc dựa vào những vùng đất ngập nước. Vùng đất ngập nước có vai trò rất lớn đối con người và thiên nhiên bởi nó có thể lọc các chất độc hại; lưu trữ carbon giúp chống lại các tác động của biến đổi khí hậu; giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong điều kiện thời tiết cực đoan; lưu trữ nước mưa, nước chảy tràn khi mưa bão giúp giảm lũ lụt và hỗ trợ cấp nước khi hạn hán; đảm bảo đa dạng sinh học, là môi trường sống của hơn 100.000 loài sinh vật; bảo đảm nguồn cung cấp thức ăn và tạo nên các nguồn sinh kế cho người dân.

Nhận thức tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước, những năm qua, Quảng Bình đã thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của vùng đất ngập nước, điển hình đã đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng đối với vùng đất ngập nước “Phong Nha-Kẻ Bàng” và đã tổ chức rà soát các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh đáp ứng tiêu chí đưa vào Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với khu bảo vệ cảnh quan đất ngập nước Bàu Sen thuộc huyện Lệ Thủy.

Hàng năm, tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn vùng đất ngập nước nói riêng. Qua đó, nhận thức của người dân đã được nâng lên, sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn các vùng đất ngập nước ngày càng tích cực.

Vùng đất ngập nước Bàu Sen, xã Sen Thủy (Lệ Thủy)

 

                                                                             BBT Bản tin

Các tin khác