Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi của tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo về việc công khai hạn ngạch giấy phép khai thác vùng khơi. Theo đó, tỉnh Quảng Bình được cấp tổng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi là 1.203 giấy phép, gồm: nghề lưới kéo 04 giấy phép; nghề lưới vây 95 giấy phép; nghề lưới rê 174 giấy phép; nghề câu 421 giấy phép (không bao gồm nghề câu cá ngừ đại dương); nghề chụp 478 giấy phép; nghề khác 09 giấy phép; tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản 23 giấy phép. 

Để quản lý hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi theo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị chuyên môn, cấp xã, phường nghề cá thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp cho tỉnh; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến quy định về trình tự, thủ tục và những trường hợp vi phạm quy định sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi...

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức thực hiện cấp, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi theo đúng quy định. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên của tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện đã cấp đủ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi, do đó, Chi cục Thủy sản kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi đã được cấp, đảm bảo không để xảy ra trường hợp tàu cá đủ điều kiện nhưng không còn hạn ngạch để cấp phép; việc chuyển đổi Giấy phép giữa các nghề trong tổng hạn ngạch Giấy phép đã được cấp phù hợp định hướng phát triển khai khai thủy sản của tỉnh theo hướng chỉ cho chuyển đổi sang nghề thân thiện với nguồn lợi thủy sản và đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 15/4/2024, tỉnh Quảng Bình đã cấp tổng số hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi là 1.119 giấy phép, cụ thể: huyện Quảng Ninh 03 giấy phép, thành phố Đồng Hới 170 giấy phép, huyện Bố Trạch 225 giấy phép, thị xã Ba Đồn 391 giấy phép, huyện Quảng Trạch 296 giấy phép và huyện Tuyên Hóa 02 giấy phép.

                                                                                     

Tỉnh Quảng Bình đã cấp 1.119 giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong tổng số 1.203 giấy phép được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp

 

Ngọc Lan

Các tin khác