Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 31.249 máy sử dụng trong sản xuất nông nghiệp (tăng 27% so với năm 2022).

Theo đó, tỷ lệ cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt, gồm: Làm đất cho cây lúa đạt 96,6%; ngô, lạc, sắn, đậu xanh đạt 86%; cơ giới hóa khâu tưới, chăm sóc đạt 74,7%; thu hoạch cho lúa đạt 90,5%. Trong lĩnh vực chăn nuôi, cơ giới hóa khâu vệ sinh chuồng trại đạt 69,4%, thu gom phân chất thải vật nuôi 51%; lĩnh vực thủy sản ở khâu thu hoạch đạt 50%, bảo quản 85%; lĩnh vực lâm nghiệp cơ giới hóa đạt hơn 80% chủ yếu ở khâu thu hoạch và vận chuyển.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hoàng Tiến Cường cho biết, trong những năm qua, nhờ hàng loạt các chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần tăng mạnh số lượng máy móc trên đồng ruộng. Việc đầu tư các thiết bị cơ giới hiện đại không những góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất trên cùng một diện tích canh tác mà còn từng bước hướng tới một nền nông nghiệp phát triển hiện đại, toàn diện và bền vững.

Thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ về cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị và điều kiện đầu tư phù hợp với quy mô, trình độ sản xuất của từng vùng nhất là đối với vùng sản xuất hàng hóa tập trung và ngành hàng có giá trị gia tăng cao.

Ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất trên diện tích canh tác

                                                                   Nguồn: Website Báo Quảng Bình

Các tin khác