Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tập huấn chuyển đổi số trong nông thôn cộng đồng năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 26-27/6, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư vừa tổ chức lớp tập huấn “Chuyển đổi số trong nông thôn cộng đồng năm 2024” cho cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, thành viên tổ Khuyến nông cộng đồng tại các xã chuẩn bị về đích nông thôn mới; nông dân chủ chốt tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, 30 học viên đã được tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp trong nông thôn cộng đồng. Ngoài ra, khi tham gia lớp học, các học viên còn được hỗ trợ một số kỹ năng số, cung cấp tài liệu, kiến thức về hệ sinh thái nông nghiệp số, ảnh hưởng của chuyển đổi số với nông thôn cộng đồng; tìm hiểu một số phần mềm quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp; kỹ năng bán hàng trên nền tảng số và cách ứng dụng truy xuất nguồn gốc để đưa sản phẩm vào thị trường số,…góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Qua tập huấn giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị.

 

 

Khánh Huyền

Các tin khác