Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, thực hiện công văn số 115/BND-KT ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các phòng, Đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động về giá trị, tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên; tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thười kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.

          Phát động các phong trào gắn liền với chủ đề Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2024; lồng ghép nội dung tuyên truyền về chủ đề Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2024, nội dung đất ngập nước trong Luật Đa dạng sinh học và Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm...; chú trọng tích hợp nội dụng về bảo vệ đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trong chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” hiện có sự tham gia của 172 quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Ngày Đất ngập nước Thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước. 

          Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2024 với chủ đề “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người” với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới.

Các tài liệu tham khảo về Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024:

1. Áp phích Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 (được đăng tải tại địa chỉ: http://drive.google.com.drive/folders/1QvOdQlAOTfd33YiGzlstTBUoaH0SNMex?úp=sharing)

2. Các tài liệu khác về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org/.

                                                                                      BBT Bản tin

Các tin khác