Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 18/3/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với Thanh niên năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện tuyên truyền Kế hoạch đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Xây dựng và phát huy nguồn nhân lực trẻ tỉnh Quảng Bình”.

Mục đích của chương trình đối thoại nhằm bắt tình hình, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thanh niên và chính sách phát triển thanh niên trong tình hình mới.

Ngoài ra, thông qua Hội nghị đối thoại nhằm bổ biến rộng rãi tới thanh niên chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai kế hoạch một cách có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu các đơn vị thông tin, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với Thanh niên năm 2024.

Mỗi đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của định của mình có trách nhiệm tham mưu nội dung, tài liệu và câu trả lời các ý kiến, kiến nghị khi được phân công.

                                                                             Khánh Huyền

Các tin khác