Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Hỗ trợ 1 tỷ đồng thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 với 6 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ dự kiến 1 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Ứng dụng công nghệ AI xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chăn nuôi- thú y (phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc và kết nối đầu ra sản phẩm từ chăn nuôi thú y); tiếp tục duy trì hosting các phần mềm: thư viện điện tử, nhật ký điện tử, mã số vùng trồng nội địa; tập huấn chuyển đổi số trong nông thôn cộng đồng; tập huấn cấp mã số vùng trồng nội địa; thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

Việc ban hành kế hoạch triển khai với các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, tạo động lực xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, nâng cao đời sống nông dân.

                                                                                                Ngọc Lan            

Các tin khác