Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Từ ngày 28/11-02/12/2022, tại thành phố Đồng Hới, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức 05 lớp tập huấn cho hơn 220 học viên là cán bộ quản lý và thành viên của các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tiếp cận thị trường để góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác gắn với tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp và PTNT.

 

 

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã tiếp thu các  chuyên đề: Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường; Kỹ năng khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của HTX; Một số chủ trương chính sách về phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Với các chuyên đề, nội dung trọng tâm; giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ nhiều kinh nghiệm, thông qua lớp tập huấn, hy vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới./.

                                                                     Bích Thảo

                                                                   Chi cục PTNT

Các tin khác