Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Hiệu quả của việc đóng mốc giới rừng phòng hộ ven biển

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Rừng phòng hộ ven biển có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước và làm giảm mức ô nhiễm không khí, điều hòa khí hậu, duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, ngăn chặn xói mòn đất; giảm thiểu sức tàn phá của thiên tai. Rừng phòng hộ ven biển là vị trí chuyển tiếp giữa môi trường biển và đất liền, do đó việc bảo vệ rừng phòng hộ ven biển có vai trò hết sức quan trọng và nằm trong mục tiêu đầu tư của Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tín chống chịu vùng ven biển (Dự án FMCR) tỉnh Quảng Bình.

 Để thuận lợi cho việc bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển thuộc vùng Dự án, năm 2022, Dự án FMCR, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư kinh phí thực hiện đóng mốc giới gữa đất rừng phòng hộ ven biển và các loại đất khác cho các chủ rừng là BQLRPH Đồng Hới và BQLKDTTN Động Châu-Khe Nước Trong.
Việc cắm mốc phân định ranh giới trên đất rừng phòng hộ và các loại đất khác ngoài thực địa đã tạo điều kiện thuận lợi để các chủ rừng và chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, quản lý rừng và đất lâm nghiệp đối với từng loại rừng theo đúng quy định, nhằm nâng cao trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp bên cạnh đó là công tác, cảnh báo, tuyên truyền cho người dân vùng ven biển và nâng cao trách nhiệm của chủ rừng trong công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả; giúp các cơ quan thừa hành pháp luật xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo quy định.
Bên cạnh đó, tạo cơ sở thuận tiện để xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng ở các cấp gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng; nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp được giao.


Nguyễn Đăng Sơn
Trung tâm QHTKNLTS

Các tin khác