Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Quảng Bình phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Nghề nuôi cá nước ngọt ở Quảng Bình đã có từ lâu, nhưng chỉ thật sự phát triển mạnh cả về diện tích và sản lượng trong vài năm trở lại đây. Với tiềm năng và lợi thế của một tỉnh có nhiều sông suối, ao hồ, kênh mương... Nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch tập trung nuôi các loại cá như: rô phi đơn tính, trắm cỏ, diêu hồng, chép, trê lai, mè,… đặc biệt là cá trắm cỏ nuôi lồng.

 Ðến nay, phong trào nuôi cá nước ngọt phát triển nhanh và đều khắp ở tất cả 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, diện tích và sản lượng ngày càng tăng. Nhờ đó, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản, đến tháng 9/2021 toàn tỉnh có tổng diện tích 5.171ha, đạt sản lượng 5.000 tấn. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt sản lượng nuôi cá nước ngọt đạt 8.400 tấn/năm.
Ðể chủ động nguồn giống, các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn mỗi năm cung cấp hàng triệu con giống các loại cho các địa phương. Hàng năm, Trung tâm giống Thủy sản Quảng Bình còn có chính sách trợ giá 40-50% giá cá giống và 100% chi phí vận chuyển cho các vùng đất trồng lúa kém hiệu quả, vùng thiên tai, dịch bệnh , các xã miền núi và vùng đặc biệt khó khăn. Tính ra mỗi năm đơn vị hỗ trợ hơn 500 nghìn con cá giống các loại. Trung tâm giống thủy sản Quảng Bình, ngoài chức năng chính là sản xuất cá giống cung cấp hằng năm hơn 5 triệu con cá giống các loại như rô phi đơn tính, trắm cỏ, chép, mè… còn thả nuôi cá thịt với sản lượng gần 3,0 tấn cá rô phi, diêu hồng/năm.
Phong trào chuyển dịch cây trồng, vật nuôi, nhất là chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp sang nuôi cá nước ngọt đang diễn ra đều khắp tại các địa phương trong tỉnh. Từ năm 2017 đến nay đã có gần 300 ha diện tích lúa trũng, năng suất thấp được chuyển đổi để đào ao nuôi cá.
Anh Lê Quốc Bảo ở xã Vạn Trạch (Bố Trạch) cho biết: “Gia đình anh có ba sào lúa (mỗi sào 500 m2) bị nhiễm phèn nên chỉ sản xuất được một vụ, năng suất thấp không hiệu quả. Ðược sự hỗ trợ về con giống của Trung tâm giống thủy sản, anh mạnh dạn đầu tư đào ao cải tạo lại ba sào ruộng để nuôi các loại cá trắm cỏ, chép, rô phi, diêu hồng…”. Ðến nay, anh nuôi được hai vụ, mỗi vụ thả nuôi hơn 5.000 con giống, trừ chi phí, gia đình anh lãi gần 30 triệu đồng/1 vụ. Anh cho rằng, so với trồng lúa trước đây thì nuôi cá nước ngọt thu lợi gấp 10 lần.
Có thể khẳng định rằng, nghề nuôi cá nước ngọt ở Quảng Bình đã đi đúng hướng, góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho người lao động ở vùng nông thôn và miền núi. Tuy nhiên, hiện nay quy mô nuôi vẫn còn nhỏ lẻ, và không được đầu tư đúng mức nên chưa mang tính chất sản xuất hàng hóa. Công tác quy hoạch vùng nuôi chậm được triển khai thực hiện. Cơ chế chính sách hỗ trợ nghề nuôi cá nước ngọt còn hạn chế và thiếu đồng bộ.
Ðể nghề nuôi cá nước ngọt phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao, các địa phương cần thực hiện tốt công tác quy hoạch chi tiết vùng nuôi, kết hợp với việc lập các dự án đầu tư cụ thể; xác định đối tượng nuôi chủ lực, trong đó chú trọng cá Trắm nuôi lồng, cá rô phi đơn tính, diêu hồng từ đó có cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp. Ðồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào liên doanh, liên kết tạo thành chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thu mua ổn định sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn.


Đoàn Loan
Trung tâm Giống Thuỷ sản

Các tin khác