Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Phòng trừ sớm bệnh khảm lá sắn cho niên vụ 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2023, toàn tỉnh trồng được 6.587,8 ha sắn nhưng năng suất, sản lượng dự ước giảm so với niên vụ 2022 do bệnh khảm lá sắn (KLS) gây ra. Tính đến nay, bệnh KLS phát sinh gây hại 2.097 ha sắn, trong đó huyện Bố Trạch 2.000 ha, Lệ Thủy 40 ha, Tuyên Hóa 30 ha, Quảng Trạch 20 ha, Minh Hóa 07 ha.

Để quản lý tốt bệnh KLS, hạn chế lây lan ảnh hưởng đến sản xuất sắn niên vụ 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thu hoạch riêng đối với diện tích sắn bị nhiễm bệnh KLS; cử  cán bộ chuyên môn hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy cây sắn bị nhiễm bệnh khi thu hoạch; ngoài việc tiêu hủy triệt để cây sắn bị nhiễm bệnh, các cây sắn không có biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh KLS trên diện tích sắn này cũng không được sử dụng làm hom giống, cọc rào, choái cây. 

Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng sắn niên vụ 2023 bị nhiễm bệnh KLS sang trồng cây trồng khác, đặc biệt đối với các diện tích bị nhiễm bệnh nặng phải chuyển đổi sang trồng cây trồng khác ít nhất là 01 năm; chỉ đạo khoanh vùng các ruộng sắn chưa bị nhiễm bệnh KLS để làm giống, bảo đảm vừa đủ về số lượng, vừa đạt chất lượng hom giống sạch bệnh cho kế hoạch trồng sắn niên vụ 2024; ưu tiên chọn các ruộng sạch bệnh nằm xa và biệt lập về mặt địa lý với ruộng sắn bị nhiễm bệnh KLS.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn ra, vào địa bàn; xử lý nghiêm trường hợp đưa cây sắn từ vùng đang nhiễm bệnh KLS về làm hom giống để trồng trên địa bàn; khuyến khích tổ chức, cá nhân đưa 06 giống sắn đã được xác định có khả năng kháng bệnh KLS (HN1, HN3, HN5, HN36, HN80, HN97) về trồng thử nghiệm diện hẹp trên địa bàn để đánh giá, xác định giống phù hợp với điều kiện sản xuất sắn tại địa phương, làm cơ sở đưa vào cơ cấu thay dần các giống đang bị nhiễm bệnh KLS trong thời gian tới…

Sắn bị bệnh khảm lá tại huyện Bố Trạch

 

                                                                                                Bích Phương

Các tin khác