Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ (Tháng 4 năm 2024)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Tên tổ chức/

cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm công bố

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tự công bố

Ghi chú

1

Cơ sở sản xuất nem chả Hồng Năm

49 Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới

- Xúc xích Lợn

- Nem chua

- Chả Lợn

- Chả Bò

3/4/2024

Công bố lại

2

Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Quảng Bình

Thôn Đồng Sơn,

xã Sơn Lộc,

huyện Bố Trạch

Trà túi lọc chè vằng Sơn Lộc

03/4/2024

Các tin khác